Tread App

Tread App

Garmin StreetCross App

Garmin StreetCross App

Garmin Motorize App

Garmin Motorize App

Garmin Drive App

Garmin Drive App

Smartphone Link

Smartphone Link

透過Smartphone Link的雙向連接功能,使用者可以在導航機上以行動網路掌握國道即時影像,及所在地點附近的天氣與停車場空位資訊;也能將智慧手機以Google地圖查詢的店家地址,直接無線分享傳送至GPS進行導航。