跳過導航連結
車輛廠牌 車型 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ford Fiesta     v v v v          
Focus     v v v            
i-MAX         v v v v v v  
Mondeo v v v v v            
Honda Civic       v v v v v v    
CRV         v v v v v    
Mazda 3   v v v v v v v v v  
5     v v v v v v v v  
6   v v v v v          
Mitsubishi Lancer           v v v v v  
Out-lander         v v v v v v  
Nissan TIIDA         v v v v v v  
Subaru Forester           v v v      
Legacy               v v v  
Suzuki SWIFT     v v v v v v v v  
SX4       v v v v v v v  
Toyota Camry         v v v v v v  
Corolla Altis         v v v v v v  
RAV4         v v v v v v v
Wish         v v v v v v  
Yaris         v v v v v v